محصول پسته ایران

پسته ایران بهترین نوع در دنیا از نظر طعم و تنوع و گونه های تولید است. از مهمترین ارقام پسته کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی می توان برشمرد

فروش صادرات خرمای ایران

ارزش صادرات خرمای ایران در سال 90 به بیش از 174 میلیون دلار رسید. که عمده صادرات خرما شامل مضافتی، شاهانی، کبکاب، زاهدی، پیارم، استعمران است

بزرگترین صادر کننده زعفران

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران با بیش از 95% تولید در دنیا می باشد که صادرات آن به 45 کشور دنیا است

عمده صادرات پسته ایران


عمده صادرات پسته ایران:

بر اساس آمار گمرک ایران عمده ترین صادرات پسته ایران به کشورهای هنگ کنک، روسیه ، امارات، آلمان، عراق و ویتنام تعلق داشته است.
آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کننده پسته جهان شناخته شده است ولی بیشتر تولید این محصول در داخل خود کشور آمریکا مصرف می شود بر همین اساس ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده پسته در جهان به حساب می آید.

مطالب سایت