محصول پسته ایران

پسته ایران بهترین نوع در دنیا از نظر طعم و تنوع و گونه های تولید است. از مهمترین ارقام پسته کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی می توان برشمرد

فروش صادرات خرمای ایران

ارزش صادرات خرمای ایران در سال 90 به بیش از 174 میلیون دلار رسید. که عمده صادرات خرما شامل مضافتی، شاهانی، کبکاب، زاهدی، پیارم، استعمران است

بزرگترین صادر کننده زعفران

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران با بیش از 95% تولید در دنیا می باشد که صادرات آن به 45 کشور دنیا است

آیه ای در مورد خرما در قرآن

 

  • و اوست که باغهايی آفريد نيازمند به داربست و بی نياز از داربست ،، ودرخت خرما و کشتزار ، با طعمهای گوناگون ، و زيتون و انار ، همانند ، درعين حال ناهمانند چون ثمره آوردند از آنها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز بپردازيد و اسراف مکنيد که خدا اسرافکاران را دوست ندارد. سوره انعام:آیه141

 

مطالب سایت