محصول پسته ایران

پسته ایران بهترین نوع در دنیا از نظر طعم و تنوع و گونه های تولید است. از مهمترین ارقام پسته کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی می توان برشمرد

فروش صادرات خرمای ایران

ارزش صادرات خرمای ایران در سال 90 به بیش از 174 میلیون دلار رسید. که عمده صادرات خرما شامل مضافتی، شاهانی، کبکاب، زاهدی، پیارم، استعمران است

بزرگترین صادر کننده زعفران

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران با بیش از 95% تولید در دنیا می باشد که صادرات آن به 45 کشور دنیا است

تقسیم بندی زعفران تولیدی در ایران

 

زعفران رشته ای:

 

عبارت است از کلاله همراه با قسمتی از خامه مادگی گل گیاه زعفران زراعی که به روشهای مختلف خشک شده است.

 

زعفران رشته ای بریده:

 

عبارت است از کلاله خشک شده مادگی گل گیاه زعفرانی به رنگ قرمز مخصوص به خود که خامه کاملاً از آن جدا شده است.

 

خامه:

 

عبارت است از قسمتی از مادگی گل گیاه زعفران زراعی که کلاله را به تخمدان متصل می کند.

 

پودر زعفران:

عبارت است از ذرات حاصل از سائیدن زعفران خشک شده (رشته ای و رشته ای بریده) به طوریکه اندازه ذرات آن کاملاً یکنواخت بوده و از الک با چشم های بقطر 5/0 میلی متر عبور نماید

مطالب سایت