محصول پسته ایران

پسته ایران بهترین نوع در دنیا از نظر طعم و تنوع و گونه های تولید است. از مهمترین ارقام پسته کله قوچی، فندقی، اکبری، احمدآقایی می توان برشمرد

فروش صادرات خرمای ایران

ارزش صادرات خرمای ایران در سال 90 به بیش از 174 میلیون دلار رسید. که عمده صادرات خرما شامل مضافتی، شاهانی، کبکاب، زاهدی، پیارم، استعمران است

بزرگترین صادر کننده زعفران

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران با بیش از 95% تولید در دنیا می باشد که صادرات آن به 45 کشور دنیا است

آرشیو کامل اخبار سایت

طبقهعنوان 
زعفرانگوهر ناب سارا شرکت صادرات زعفران ایراننمایش
خرماگوهر ناب سارا شرکت صادرات خرمای تازه و خشک ایراننمایش
خشکبارگوهر ناب سارا شرکت صادرات پسته، گردو، فندق، بادام، کشمش و انجیر ایراننمایش
خشکبارخرید خشکبار صادراتی ایران، عمده فروشی زعفران، خرما، پسته، گردو، بادام، فندق، کشمش و انجیرنمایش
انجیرخرید انجیر صادراتی ایران، عمده فروشی انجیر خشکنمایش
فندقخرید فندق صادراتی ایران، عمده فروشی مغز فندقنمایش
گردوخرید گردوی صادراتی ایران، عمده فروشی مغز گردونمایش
بادامخرید بادام صادراتی ایران، عمده فروشی بادام مامایی، مغز بادام شیرین، مغز بادام تلخنمایش
کشمشخرید کشمش صادراتی ایران، عمده فروشی کشمش، سلطانی، آفتابی، سبز کاشمری، طلایینمایش
خرماخرید خرمای صادراتی ایران، عمده فروشی خرما، کبکاب، زاهدی، مضافتی، سایر، پیارم (مریمی)نمایش
پستهخرید پسته صادراتی ایران، عمده فروشی پسته، احمدآقایی، فندقی، کله قوچی، اکبرینمایش
زعفرانخرید زعفران صادراتی ایران، عمده فروشی زعفران، سرگل، پوشال، دستهنمایش
خشکبارفروش خشکبار فله ایرانینمایش
انجیرفروش انجیر فله ایرانینمایش
کشمشفروش کشمش فله ایرانینمایش
خرما فروش خرما فله ایرانینمایش
فندقفروش فندق فله ایرانینمایش
بادامفروش بادام فله ایرانینمایش
گردوفروش گردو فله ایرانینمایش
پستهفروش پسته فله ایرانینمایش
زعفرانفروش زعفران فله ایرانینمایش
بادامفواید مهم مصرف بادامنمایش
خرما خواص مهم خرما چیست؟نمایش
عمومینمایشگاه بزرگ صنایع غذایی دنیانمایش
پستهتفاوت پسته ایرانی و آمریکایینمایش

1  2  

مطالب سایت